COP Security

Přístupové jednotky

Autonomní přístupová jednotka ADS

Autonomní přístupová jednotka ADS Autonomní přístupová jednotka ADS

Cenově dostupná jednotka slouží k ovládání elektromagnetického zámku nebo jiné elektromechanické zábrany (turniket, závora apod.). K jednotce lze připojit libovolný snímač řady SN dle typu použitého média. Jednotka porovnává přijaté kódové číslo média a vyhodnocuje žádost o průchod kontrolovaným místem. Seznam oprávněných médií (osob) je do jednotky zadáván pomocí tzv. MASTER média (čipu TM, proximitní karty nebo DO).

Vlastnosti:

 • kapacita 256 osob
 • bez paměti událostí
 • vstup pro 1 eventuelně 2 snímače
 • ovládací relé s kontakty NC - C - NO (max. 24V/2A)
 • editace oprávnění pomocí MASTER média (vložení kódu ID média, vymazání kódu, vymazání kódu ztraceného ID média a nahrazení novým, vymazání celé paměti)
 • nastavení doby sepnutí relé v rozmezí 1 až 50 sec.
 • možnost tzv. přepínacího režimu – přiložení oprávněného ID média aktivuje relé, opětovné při-ložení relé deaktivuje
 • napájení: DC 10 až 14V
 • příkon: 500mW při 12V
 • rozměry: 102 x 47 x 32 mm
 • provozní teplota: -25 až +75 °C
 • krytí IP 20

Autonomní přístupová jednotka ADSP

Autonomní přístupová jednotka ADSP Autonomní přístupová jednotka ADSP

Slouží k ovládání elektromagnetického zámku nebo jiné elektromechanické zábrany (turniket, závora apod.). K jednotce lze připojit libovolný snímač řady SN dle typu použitého média. Jednotka porovnává přijaté kódové číslo média a vyhodnocuje žádost o průchod kontrolovaným místem. Seznam oprávněných médií (osob) je do jednotky zadáván pomocí tzv. MASTER média nebo z PC přes roz-hraní RS232 (COM).

Vlastnosti:

 • kapacita 640 osob (ADSP-6), 1280 osob (ADSP-12)
 • bez paměti událostí
 • vstup pro 1 eventuelně 2 snímače
 • ovládací relé s kontakty NC - C - NO (max. 24V/2A)
 • editace oprávnění pomocí MASTER média (vložení kódu ID média, vymazání kódu, vymazání kódu ztraceného ID média a nahrazení novým, vymazání celé paměti)
 • editace oprávnění z PC přes rozhraní RS 232 pomocí programu ADSP Loader nebo pomocí přenosného personifikátoru PDS
 • nastavení doby sepnutí relé v rozmezí 1 až 50 sec.
 • možnost tzv. přepínacího režimu – přiložení oprávněného ID média aktivuje relé, opětovné při-ložení relé deaktivuje
 • napájení: DC 10 až 14V
 • příkon: 500mW při 12V
 • rozměry: 78 x 78 x 50 mm
 • provozní teplota: -25 až +75 °C
 • krytí IP 65

Autonomní přístupová jednotka ADSU

Autonomní přístupová jednotka ADSU Autonomní přístupová jednotka ADSU

Slouží k ovládání elektromagnetického zámku nebo jiné elektromechanické zábrany (turniket, závora apod.). K jednotce lze připojit libovolný snímač řady SN dle typu použitého média. Jednotka porovnává přijaté kódové číslo média a vyhodnocuje žádost o průchod kontrolovaným místem. Seznam oprávněných médií (osob) je do jednotky zadáván pomocí tzv. MASTER média nebo z PC přes rozhraní USB.

Vlastnosti:

 • Volitelná kapacita 640/1280 osob
 • bez paměti událostí
 • vstup pro 1 eventuelně 2 snímače
 • volitelná možnost vstupního protokolu (DALLAS/WGD16/WGD32)
 • ovládací relé s kontakty NC - C - NO (max. 24V/2A)
 • editace oprávnění pomocí MASTER média (vložení kódu ID média, vymazání kódu, vymazání kódu ztraceného ID média a nahrazení novým, vymazání celé paměti)
 • editace oprávnění a parametrů z PC přes rozhraní USB pomocí programu ADSP Loader nebo pomocí přenosového (paměťového) čipu
 • nastavení doby sepnutí relé v rozmezí 1 až 60 sec.
 • volitelná možnost tzv. přepínacího režimu – přiložení oprávněného ID média aktivuje relé, opě-tovné přiložení relé deaktivuje
 • napájení: DC 10 až 14V
 • příkon: 500mW při 12V
 • rozměry: 78 x 78 x 50 mm
 • provozní teplota: -25 až +75 °C
 • krytí IP 65

Univerzální přístupová jednotka SDSU

Univerzální přístupová jednotka SDSU Univerzální přístupová jednotka SDSU

Slouží k ovládání elektromagnetického zámku nebo jiné elektromechanické zábrany (turniket, závora apod.). K jednotce lze připojit libovolný snímač řady SN dle typu použitého média. Jednotka porovnává přijaté kódové číslo média a vyhodnocuje žádost o průchod kontrolovaným místem. Seznam oprávněných médií (osob) je do jednotky zadáván jednorázově z nadřazeného počítače, do kterého jsou zároveň přenášeny evidované události (průchody) uložené v paměti jednotky. Volitelná pracovní adresa v rozsahu 0-254 umožňuje připojení až 255 jednotek na společnou galvanicky oddělenou linku RS485.

Vlastnosti:

 • kapacita až 10 000 osob (časových oken)
 • kapacita paměti událostí až 10 500
 • kapacita paměti pro 40 různých intervalů trvalých otevření/zavření
 • nastavení poměru prostoru paměti pro časová okna a událostí
 • vstup pro 2 snímače (příchod – odchod)
 • možnost nahrazení snímače otvíracím tlačítkem
 • ovládací relé s kontakty NC - C - NO (max. 24V/2A)
 • možnost OFF-LINE provozu (nezávislého na nadřazeném PC)
 • editace přístupových práv, parametrů trvalých otevření/zavření a parametrů jednotky z PC
 • ukládání historie průchodů, poplachových a systémových událostí do interní paměti a následný přenos do PC
 • ON-LINE sledování průchodů a událostí na PC
 • možnost trvalého otevření nebo zavření v definovaném intervalu
 • kontrola násilně otevřených dveří (při instalovaném dveřním kontaktu)
 • kontrola nedovřených dveří po oprávněném průchodu (při instalovaném dveřním kontaktu)
 • nastavení doby zpoždění kontroly nedovřených dveří v rozmezí 5 až 100 sec.
 • nastavení doby sepnutí relé v rozmezí 0,5 až 100 sec.
 • možnost tzv. přepínacího režimu – přiložení oprávněného ID média aktivuje relé, opětovné přiložení relé deaktivuje
 • komunikace jednotky s PC pomocí galvanicky oddělené linky RS 485
 • možnost připojení až 255 jednotek na společnou linku RS 485
 • tamper
 • napájení: DC 10 až 14V
 • příkon: 800mW při 12V
 • rozměry: 152 x 132 x 28 mm
 • provozní teplota: 0 až +75 °C

Přístupová jednotka pro turnikety SDST

Přístupová jednotka pro turnikety SDST Přístupová jednotka pro turnikety SDST

Slouží k ovládání obousměrných turniketů nebo závor. Příchodový snímač ID média aktivuje relé č. 1, odchodový pak relé č. 2. K jednotce lze připojit libovolný snímač řady SN dle typu použitého média. Jednotka porovnává přijaté kódové číslo média a vyhodnocuje žádost o průchod kontrolovaným místem. Seznam oprávněných médií (osob) je do jednotky zadáván jednorázově z nadřazeného počí-tače, do kterého jsou zároveň přenášeny evidované události (průchody) uložené v paměti jednotky. Jednotku lze softwarově nastavit do režimu zákazu opakovaného příchodu. Každé osobě je tak umožněn pouze jeden příchod, po kterém musí následovat odchod. Tato funkce zabraňuje vstupu více osobám s použitím jednoho ID média. Volitelná pracovní adresa v rozsahu 0-254 umožňuje připojení až 255 jednotek na společnou galvanicky oddělenou linku RS485.

Vlastnosti:

 • kapacita až 10 000 osob (časových oken)
 • kapacita paměti událostí až 10 500
 • kapacita paměti pro 40 různých intervalů trvalých otevření/zavření
 • nastavení poměru prostoru paměti pro časová okna a událostí
 • vstup pro 2 snímače (příchod - odchod)
 • 2 ovládací relé s kontakty NC - C - NO (max. 24V/2A)
 • možnost OFF-LINE provozu (nezávislého na nadřazeném PC)
 • editace přístupových práv, parametrů trvalých otevření/zavření a parametrů jednotky z PC
 • ukládání historie průchodů a systémových událostí do interní paměti a následný přenos do PC
 • ON-LINE sledování průchodů a událostí na PC
 • možnost trvalého otevření nebo zavření v definovaném intervalu
 • nastavení doby sepnutí relé v rozmezí 0,5 až 100 sec.
 • softwarová volba použití jednoho nebo dvou relé
 • softwarová volba funkce zákazu opakovaného příchodu
 • softwarová volba časového omezení zákazu opakovaného příchodu v intervalu 10-90 min.
 • komunikace jednotky s PC pomocí galvanicky oddělené linky RS 485
 • možnost připojení až 255 jednotek na společnou linku RS 485
 • tamper
 • napájení: DC 10 až 14V
 • příkon: 800mW při 12V
 • rozměry: 152 x 132 x 28 mm
 • provozní teplota: 0 až +75 °C

Navigace:


Návrat na začátek stránky:

nahoru ^


Copyright © COP Security 2008 | All Rights Reserved | Design by Cone | Code by Plha