COP Security

Personifikátory

Personifikátor PDS-RX

Personifikátor PDS-RX

Personifikátor je určen pro autonomní systémy a slouží k vložení kódu nového dálkového ovládání do programu ADSP Loader a k zadávání přístupových práv do autonomní přístupové jednotky ADSP. Po vyvolání příslušné funkce programu a stisknutí libovolného tlačítka na dálkovém ovládání je jeho kód přenesen do počítače, kde jsou k tomuto kódu přiřazeny další údaje (jméno, osobní číslo apod.). Po vytvoření seznamu přístupových práv se tento přehraje zpět do paměti personifikátoru. Poté se personifikátor připojí k přístupové jednotce ADSP a seznam je automaticky přenesen do paměti této jednotky. Pomocí personifikátoru lze zadávat přístupová práva do libovolného počtu přístupových jednotek v daném objektu. Personifikátor se připojuje do sériového portu počítače (COM1, COM2) a je napájen z adapteru, který je součástí dodávky.

Vlastnosti:

 • napájení: DC 12V z adapteru
 • rozměry: 80 x 61 x 35 mm
 • provozní teplota: 0 až +40 °C

Personifikátor PDSU-RX

Personifikátor PDSU-RX

Personifikátor je určen pro autonomní systémy a slouží k vložení kódu nového dálkového ovládání do programu ADSP Loader. Po vyvolání příslušné funkce programu a stisknutí libovolného tlačítka na dálkovém ovládání je jeho kód přenesen do počítače, kde jsou k tomuto kódu přiřazeny další údaje (jméno, osobní číslo apod.). Personifikátor se připojuje do portu USB, ze kterého je také napájen.

Vlastnosti:

 • napájení: z portu USB
 • rozměry: 90 x 55 x 35 mm
 • provozní teplota: 0 až +40 °C

Personifikátor PDS-TM

Personifikátor PDS-TM

Personifikátor je určen pro autonomní systémy a slouží k vložení kódu nového identifikačního čipu TM do programu ADSP Loader a k zadávání přístupových práv do autonomní přístupové jednotky ADSP. Po vyvolání příslušné funkce programu a přiložení požadovaného čipu ke snímači jednotky je jeho kód přenesen do počítače, kde jsou k tomuto kódu přiřazeny další údaje (jméno, osobní číslo apod.). Po vytvoření seznamu přístupových práv se tento přehraje zpět do paměti personifikátoru. Poté se personifikátor připojí k přístupové jednotce ADSP a seznam je automaticky přenesen do paměti této jednotky. Pomocí personifikátoru lze zadávat přístupová práva do libovolného počtu přístupových jednotek v daném objektu. Personifikátor rovněž umožňuje nahrání přístupových práv a parametrů do paměťového čipu TM a jejich přenos do jednotek ADSP nebo AVSM pomocí instalovaného snímače. Personifikátor se připojuje do sériového portu počítače (COM1, COM2), ze kterého je také napájen.

Vlastnosti:

 • napájení: ze sériového portu RS232
 • rozměry: 80 x 61 x 35 mm
 • provozní teplota: 0 až +40 °C

Personifikátor PDSU-TM

Personifikátor PDSU-TM

Personifikátor je určen pro autonomní systémy a slouží k vložení kódu nového identifikačního čipu TM do programu ADSP Loader. Po vyvolání příslušné funkce programu a přiložení požadovaného čipu ke snímači jednotky je jeho kód přenesen do počítače, kde jsou k tomuto kódu přiřazeny další údaje (jméno, osobní číslo apod.). Personifikátor umožňuje nahrání přístupových práv a parametrů do pa-měťového čipu TM a jejich přenos do jednotek ADSP nebo AVSM pomocí instalovaného snímače. Personifikátor se připojuje do portu USB, ze kterého je také napájen.

Vlastnosti:

 • napájení: z portu USB
 • rozměry: 90 x 55 x 35 mm
 • provozní teplota: 0 až +40 °C

Personifikátor PDS-VF

Personifikátor PDS-VF

Personifikátor je určen pro autonomní systémy a slouží k vložení kódu nové bezkontaktní karty do programu ADSP Loader a k zadávání přístupových práv do autonomní přístupové jednotky ADSP. Po vyvolání příslušné funkce programu a přiložení požadované karty je její kód přenesen do počítače, kde jsou k tomuto kódu přiřazeny další údaje (jméno, osobní číslo apod.). Po vytvoření seznamu přístupových práv se tento přehraje zpět do paměti personifikátoru. Poté se personifikátor připojí k přístupové jednotce ADSP a seznam je automaticky přenesen do paměti této jednotky. Pomocí personifikátoru lze zadávat přístupová práva do libovolného počtu přístupových jednotek v daném objektu. Personifikátor se připojuje do sériového portu počítače (COM1, COM2) a je napájen z adapteru, který je součástí dodávky.

Vlastnosti:

 • napájení: DC 12V z adapteru
 • rozměry: 80 x 61 x 35 mm
 • provozní teplota: 0 až +40 °C

Personifikátor PDSU-VF

Personifikátor PDSU-VF

Personifikátor je určen pro autonomní systémy a slouží k vložení kódu nové bezkontaktní karty do programu ADSP Loader. Po vyvolání příslušné funkce programu a přiložení požadované karty je její kód přenesen do počítače, kde jsou k tomuto kódu přiřazeny další údaje (jméno, osobní číslo apod.). Personifikátor se připojuje do portu USB, ze kterého je také napájen.

Vlastnosti:

 • napájení: z portu USB
 • rozměry: 90 x 55 x 35 mm
 • provozní teplota: 0 až +40 °C

Personifikátor PRX

Personifikátor PRX

Personifikátor je určen pro sdílené systémy a slouží k vložení kódu nového dálkového ovládání do programu ACS Control. Po vyvolání příslušné funkce programu a stisknutí libovolného tlačítka na dálkovém ovládání je jeho kód přenesen do počítače, kde jsou k tomuto kódu přiřazeny další údaje (jméno, osobní číslo apod.). Personifikátor je připojen pomocí konektoru CANNON k převodníku PPD, ze kterého je také napájen.

Vlastnosti:

 • napájení: DC 10 až 14V z převodníku PPD
 • příkon: 300mW při 12V
 • rozměry: 80 x 61 x 35 mm
 • provozní teplota: 0 až +40 °C

Personifikátor PRX-232

Personifikátor PRX-232

Personifikátor je určen pro sdílené systémy a slouží k vložení kódu nového dálkového ovládání do programu ACS Control. Po vyvolání příslušné funkce programu a stisknutí libovolného tlačítka na dálkovém ovládání je jeho kód přenesen do počítače, kde jsou k tomuto kódu přiřazena další data (jméno, osobní číslo apod.). Personifikátor se připojuje do sériového portu počítače (COM1, COM2) a je napájen z adapteru, který je součástí dodávky.

Vlastnosti:

 • napájení: DC 12V z adapteru
 • rozměry: 80 x 61 x 35 mm
 • provozní teplota: 0 až +40 °C

Personifikátor PRXU

Personifikátor PRXU

Personifikátor je určen pro sdílené systémy a slouží k vložení kódu nového dálkového ovládání do programu ACS Control. Po vyvolání příslušné funkce programu a stisknutí libovolného tlačítka na dálkovém ovládání je jeho kód přenesen do počítače, kde jsou k tomuto kódu přiřazeny další údaje (jméno, osobní číslo apod.). Personifikátor se připojuje do portu USB, ze kterého je také napájen.

Vlastnosti:

 • napájení: z portu USB
 • rozměry: 90 x 55 x 35 mm
 • provozní teplota: 0 až +40 °C

Personifikátor PTM

Personifikátor PTM

Personifikátor je určen pro sdílené systémy a slouží k vložení kódu nového identifikačního čipu TM do programu ACS Control. Po vyvolání příslušné funkce programu a přiložení požadovaného čipu ke snímači jednotky je jeho kód přenesen do počítače, kde jsou k tomuto kódu přiřazeny další údaje (jméno, osobní číslo apod.). Personifikátor je připojen pomocí konektoru CANNON k převodníku PPD.

Vlastnosti:

 • rozměry: 80 x 61 x 35 mm
 • provozní teplota: 0 až +40 °C

Personifikátor PTM-232

Personifikátor PTM-232

Personifikátor je určen pro sdílené systémy a slouží k vložení kódu nového identifikačního čipu TM do programu ACS Control. Po vyvolání příslušné funkce programu a přiložení požadovaného čipu ke snímači jednotky je jeho kód přenesen do počítače, kde jsou k tomuto kódu přiřazeny další údaje (jméno, osobní číslo apod.). Personifikátor se připojuje do sériového portu počítače (COM1, COM2), ze kterého je také napájen.

Vlastnosti:

 • napájení: ze sériového portu RS232
 • rozměry: 80 x 61 x 35 mm
 • provozní teplota: 0 až +40 °C

Personifikátor PTMU

Personifikátor PTMU

Personifikátor je určen pro sdílené systémy a slouží k vložení kódu nového identifikačního čipu TM do programu ACS Control. Po vyvolání příslušné funkce programu a přiložení požadovaného čipu ke snímači jednotky je jeho kód přenesen do počítače, kde jsou k tomuto kódu přiřazeny další údaje (jméno, osobní číslo apod.). Personifikátor se připojuje do portu USB, ze kterého je také napájen.

Vlastnosti:

 • napájení: z portu USB
 • rozměry: 90 x 55 x 35 mm
 • provozní teplota: 0 až +40 °C

Personifikátor PVF

Personifikátor PVF

Personifikátor je určen pro sdílené systémy a slouží k vložení kódu nové bezkontaktní karty do programu počítače. Po vyvolání příslušné funkce programu a přiložení požadované karty je její kód přenesen do počítače, kde jsou k tomuto kódu přiřazeny další údaje (jméno, osobní číslo apod.). Perso-nifikátor je připojen pomocí konektoru CANNON k převodníku PPD, ze kterého je také napájen.

Vlastnosti:

 • napájení: DC 10 až 14V z převodníku PPD
 • příkon: 600mW při 12V
 • rozměry: 80 x 61 x 35 mm
 • provozní teplota: 0 až +40 °C

Personifikátor PVF-232

Personifikátor PVF-232

Personifikátor je určen pro sdílené systémy a slouží k vložení kódu nové bezkontaktní karty do programu ACS Control. Po vyvolání příslušné funkce programu a přiložení požadované karty je její kód přenesen do počítače, kde jsou k tomuto kódu přiřazeny další údaje (jméno, osobní číslo apod.). Personifikátor se připojuje do sériového portu počítače (COM1, COM2) a je napájen z adapteru, který je součástí dodávky.

Vlastnosti:

 • napájení: DC 12V z adapteru
 • rozměry: 80 x 61 x 35 mm
 • provozní teplota: 0 až +40 °C

Personifikátor PVFU

Personifikátor PVFU

Personifikátor je určen pro sdílené systémy a slouží k vložení kódu nové bezkontaktní karty do pro-gramu ACS Control. Po vyvolání příslušné funkce programu a přiložení požadované karty je její kód přenesen do počítače, kde jsou k tomuto kódu přiřazeny další údaje (jméno, osobní číslo apod.). Personifikátor se připojuje do portu USB, ze kterého je také napájen.

Vlastnosti:

 • napájení: z portu USB
 • rozměry: 90 x 55 x 35 mm
 • provozní teplota: 0 až +40 °C

Navigace:


Návrat na začátek stránky:

nahoru ^


Copyright © COP Security 2008 | All Rights Reserved | Design by Cone | Code by Plha