COP Security

Docházkové terminály

Docházkový terminál DT-08TM

Docházkový terminál DT-08TM

Slouží k registraci docházky zaměstnanců pomocí kontaktních paměťových čipů TM (DALLAS). Terminál je vybaven 9 snímacími prvky pro volbu příchodu, odchodu, důvodů přerušení pracovní doby a požadavku na zobrazení salda (odpracovaných, resp. neodpracovaných hodin). Seznam oprávněných čipů (osob) je do terminálu zadáván jednorázově z nadřazeného počítače, do kterého jsou zároveň přenášeny evidované události (průchody) uložené v paměti terminálu. Volitelná pracovní adresa v rozsahu 0-254 (adresa 255 je vyhrazena pro personifikátor) umožňuje připojení až 255 terminálů na společnou galvanicky oddělenou linku RS485. Terminál lze využít i pro ovládání libovolné elektromechanické zábrany (el. zámek, turniket apod.). Pro tento účel je nutno k terminálu připojit externí snímač (řady SN-xxTM), který slouží k označení příchodu a zároveň k žádosti o povolení vstupu. Příchodový snímač na terminálu lze potom využít jako další důvod přerušení. Terminál umožňuje ovládání obousměrných turniketů (2 relé). Displej terminálu zobrazuje čas ve formátu HH.MM.SS. Po přiložení čipu ke snímacímu prvku je na první pozici displeje zobrazeno číslo zvoleného snímacího prvku a na druhé pozici "+" – oprávněná registrace, nebo "-" – neoprávněná registrace. Oba stavy jsou provázeny akustickou signalizací.

Vlastnosti:

 • kapacita až 5 000 osob (časových oken)
 • kapacita paměti událostí až 5 500
 • nastavení poměru prostoru paměti pro časová okna a událostí
 • možnost registrace příchodu, odchodu a šesti volitelných důvodů přerušení pracovní doby
 • možnost připojení externího snímače pro příchod (v případě otvírání dveří, nebo turniketu)
 • hlavní ovládací relé s kontakty NC - C - NO (max. 24V/2A)
 • pomocné ovládací relé s kontakty C - NO pro ovládání oboustranného turniketu
 • volba ovládání pomocného relé externím snímačem
 • možnost OFF-LINE provozu (nezávislého na nadřazeném PC)
 • editace přístupových práv, parametrů trvalých otevření/zavření a parametrů terminálu z PC
 • ukládání historie registrací (průchodů) a systémových událostí do interní paměti a následný přenos do PC
 • ON-LINE sledování průchodů a událostí na PC
 • zobrazení systémového času na displeji terminálu
 • zobrazování salda osoby na displeji terminálu
 • nastavení doby sepnutí relé v rozmezí 0,5 až 100 sec.
 • nastavení jasu (svítivosti) displeje
 • komunikace terminálu s PC pomocí galvanicky oddělené linky RS 485
 • možnost připojení až 255 terminálů na společnou linku RS 485
 • kompatibilní s přístupovými jednotkami
 • napájení: DC 10 až 14V
 • příkon: 4W při 12V
 • rozměry: 245 x 145 x 45 mm
 • provozní teplota: 0 až +75 °C

Docházkový terminál DT-08VF

Docházkový terminál DT-08VF

Slouží k registraci docházky zaměstnanců pomocí bezkontaktních (proximitních) karet. Terminál je vybaven 9 senzorovými ploškami se signalizací LED pro volbu příchodu, odchodu, důvodů přerušení pracovní doby a požadavku na zobrazení salda (odpracovaných, resp. neodpracovaných hodin). Seznam oprávněných karet (osob) je do terminálu zadáván jednorázově z nadřazeného počítače, do kterého jsou zároveň přenášeny evidované události (průchody) uložené v paměti terminálu. Volitelná pracovní adresa v rozsahu 0-254 (adresa 255 je vyhrazena pro personifikátor) umožňuje připojení až 255 terminálů na společnou galvanicky oddělenou linku RS485. Terminál lze využít i pro ovládání libovolné elektromechanické zábrany (el. zámek, turniket apod.). Pro tento účel je nutno k terminálu připojit externí snímač (řady SN-xxVF), který slouží k označení příchodu a zároveň k žádosti o povolení vstupu. Příchodový senzor na terminálu lze potom využít jako další důvod přerušení. Terminál umožňuje ovládání obousměrných turniketů (2 relé). Displej terminálu zobrazuje čas ve formátu HH.MM.SS. Po přiložení karty k terminálu je na první pozici displeje zobrazeno číslo zvoleného příznaku a na druhé pozici "+" – oprávněná registrace, nebo "-" – neoprávněná registrace. Oba stavy jsou provázeny akustickou signalizací.

Vlastnosti:

 • kapacita až 5 000 osob (časových oken)
 • kapacita paměti událostí až 5 500
 • nastavení poměru prostoru paměti pro časová okna a událostí
 • možnost registrace příchodu, odchodu a šesti volitelných důvodů přerušení pracovní doby
 • možnost připojení externího snímače pro příchod (v případě otvírání dveří, nebo turniketu)
 • hlavní ovládací relé s kontakty NC - C - NO (max. 24V/2A)
 • pomocné ovládací relé s kontakty C - NO pro ovládání oboustranného turniketu
 • volba ovládání pomocného relé externím snímačem
 • možnost OFF-LINE provozu (nezávislého na nadřazeném PC)
 • editace přístupových práv, parametrů trvalých otevření/zavření a parametrů terminálu z PC
 • ukládání historie registrací (průchodů) a systémových událostí do interní paměti a následný přenos do PC
 • ON-LINE sledování průchodů a událostí na PC
 • zobrazení systémového času na displeji terminálu
 • zobrazování salda osoby na displeji terminálu
 • nastavení doby sepnutí relé v rozmezí 0,5 až 100 sec.
 • nastavení jasu (svítivosti) displeje
 • komunikace terminálu s PC pomocí galvanicky oddělené linky RS 485
 • možnost připojení až 255 terminálů na společnou linku RS 485
 • kompatibilní s přístupovými jednotkami
 • čtecí vzdálenost 6 až 10 cm při teplotě 25 °C
 • napájení: DC 10 až 14V
 • příkon: 4W při 12V
 • rozměry: 245 x 145 x 45 mm
 • provozní teplota: 0 až +75 °C

Elektronická docházková kniha EDK-01TM

Elektronická docházková kniha EDK-01TM

Cenově dostupný systém sloužící k registraci docházky zaměstnanců pomocí kontaktních paměťových čipů TM (DALLAS). Jednotka se připojuje do sériového portu počítače (COM1, COM2), ze kterého je také napájena. Přiložené CD obsahuje programové vybavení EDK Control. Systém umožňuje registraci příchodů a odchodů, jejich archivaci po jednotlivých měsících, výpočet měsíčního salda (odpracovaných hodin) pro každého zaměstnance a různé přehledy dle výběru včetně tisku. Počet zaměstnanců v systému je neomezen.

Vlastnosti:

 • napájení: ze sériového portu RS232
 • rozměry: 80 x 61 x 35 mm
 • provozní teplota: 0 až +40 °C

Elektronická docházková kniha EDK-01VF

Elektronická docházková kniha EDK-01VF

Cenově dostupný systém sloužící k registraci docházky zaměstnanců pomocí bezkontaktních (proximitních) karet. Jednotka se připojuje do sériového portu počítače (COM1, COM2) a je napájena z adapteru, který je součástí dodávky. Přiložené CD obsahuje programové vybavení EDK Control. Systém umožňuje registraci příchodů a odchodů, jejich archivaci po jednotlivých měsících, výpočet měsíčního salda (odpracovaných hodin) pro každého zaměstnance a různé přehledy dle výběru včetně tisku. Počet zaměstnanců v systému je neomezen.

Vlastnosti:

 • napájení: DC 12V z adapteru
 • rozměry: 80 x 61 x 35 mm
 • provozní teplota: 0 až +40 °C

Navigace:


Návrat na začátek stránky:

nahoru ^


Copyright © COP Security 2008 | All Rights Reserved | Design by Cone | Code by Plha